Εγκατάσταση νέου αυτόματου σταθμού στη Λ. Παμβώτιδα

Στις 10/01/2023 εγκαταστάθηκε νέος αυτόματος σταθμός παρακολούθησης υδάτων στη λίμνη Παμβώτιδα. Ο σταθμός αυτός μετράει ανά δίωρο την στάθμη του νερού καθώς και τις ακόλουθες φυσικοχημικές παραμέτρους: pH, θερμοκρασία, ηλεκτρική αγωγιμότητα και διαλυμένο οξυγόνο των υδάτων της λίμνης. Τα δεδομένα είναι ανοικτά και διαθέσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://hydro-stations.hcmr.gr/ioannina-lake-station/

Επίπτωση της καταιγίδας GAIA στην στάθμη των ποταμών

Η καταιγίδα GAIA που έπληξε κυρίως την Ήπειρο και την Δυτική Ελλάδα ανέβασε σημαντικά την στάθμη των ποταμών, ως αποτέλεσμα των έντονων βροχοπτώσεων που έφτασαν τα 100mm σε ορισμένες περιοχές σύμφωνα με το https://www.meteo.gr/. Το μεγαλύτερο επίπεδο στάθμης παρατηρήθηκε στον σταθμό Μεσοχώρα Τρικάλων (Αχελώος ποταμός) όπου η στάθμη έφτασε τα 9 m ενώ η 2η

Άνοδος της στάθμης των ποταμών μετά τις πρόσφατες καταιγίδες

Η στάθμη των ποταμών της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου παρουσίασε σημαντική άνοδο την τελευταία βδομάδα, ως αποτέλεσμα των έντονων βροχοπτώσεων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Αχελώου ποταμού στη Μεσοχώρα, όπου η στάθμη ανέβηκε κατά περίπου 4,5 m, στις 23/11/2022 ενώ στον ποταμό Αώο παρατηρήθηκε άνοδος στάθμης της τάξης του 1,5 m την ίδια περίοδο.

Εγκαταστάθηκαν 2 νέοι σταθμοί στους ποταμούς Αώο και Πηνειό…

Τον Ιούλιο του 2022, κλιμάκιο επιστημόνων του ΕΛΚΕΘΕ εγκατέστησε 2 αυτόματους σταθμούς μέτρησης στάθμης στους ποταμούς Αώο (θέση Παλαιοσέλλι) και Πηνειό Θεσσαλίας (θέση Γόννοι). Οι σταθμοί αποστέλλουν τα δεδομένα τους κάθε ώρα στην σχετική ιστοσελίδα του ΕΛΚΕΘΕ (https://hydro-stations.hcmr.gr/) Δείτε εδώ τα δεδομένα των σταθμών: Αώος: https://hydro-stations.hcmr.gr/real-time-aoos-pal-station/ Πηνειός: https://hydro-stations.hcmr.gr/real-time-gonnoi-station/

Εγκαταστάθηκε νέος σταθμός στον ποταμό Έβρο

Στις 19/05/2022 κλιμάκιο επιστημόνων του ΕΛΚΕΘΕ εγκατέστησε σε γέφυρα του ποταμού Έβρου, πλησίον της κοινότητας Πέπλου, αυτόματο σταθμό παρακολούθησης της στάθμης και παροχής του ποταμού καθώς και μετεωρολογικών παραμέτρων. Ο σταθμός αποστέλλει τα δεδομένα του κάθε ώρα στην σχετική ιστοσελίδα του ΕΛΚΕΘΕ (https://hydro-stations.hcmr.gr/) Δείτε εδώ τα δεδομένα του σταθμού: https://hydro-stations.hcmr.gr/real-time-evros_dw-station/

Σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας νερού των ποταμών

Η παρατεταμένη ζέστη των τελευταίων ημερών οδήγησε και σε αντίστοιχη αύξηση της θερμοκρασίας νερού των ποταμών, σε επίπεδα ασυνήθιστα για την εποχή. Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε για πρώτη φορά φέτος άνοδος της θερμοκρασίας νερού στον Πηνειό ποταμό (Γέφυρα Νομής Τρικάλων) πάνω από τους 30oC κάτι που συνήθως συμβαίνει μετά τα μέσα Ιουλίου. Δείτε τις θερμοκρασίες νερού των