Εγκαταστάθηκαν 2 νέοι σταθμοί στους ποταμούς Αώο και Πηνειό…

Τον Ιούλιο του 2022, κλιμάκιο επιστημόνων του ΕΛΚΕΘΕ εγκατέστησε 2 αυτόματους σταθμούς μέτρησης στάθμης στους ποταμούς Αώο (θέση Παλαιοσέλλι) και Πηνειό Θεσσαλίας (θέση Γόννοι). Οι σταθμοί αποστέλλουν τα δεδομένα τους κάθε ώρα στην σχετική ιστοσελίδα του ΕΛΚΕΘΕ (https://hydro-stations.hcmr.gr/) Δείτε εδώ τα δεδομένα των σταθμών: Αώος: https://hydro-stations.hcmr.gr/real-time-aoos-pal-station/ Πηνειός: https://hydro-stations.hcmr.gr/real-time-gonnoi-station/

Εγκαταστάθηκε νέος σταθμός στον ποταμό Έβρο

Στις 19/05/2022 κλιμάκιο επιστημόνων του ΕΛΚΕΘΕ εγκατέστησε σε γέφυρα του ποταμού Έβρου, πλησίον της κοινότητας Πέπλου, αυτόματο σταθμό παρακολούθησης της στάθμης και παροχής του ποταμού καθώς και μετεωρολογικών παραμέτρων. Ο σταθμός αποστέλλει τα δεδομένα του κάθε ώρα στην σχετική ιστοσελίδα του ΕΛΚΕΘΕ (https://hydro-stations.hcmr.gr/) Δείτε εδώ τα δεδομένα του σταθμού: https://hydro-stations.hcmr.gr/real-time-evros_dw-station/

Σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας νερού των ποταμών

Η παρατεταμένη ζέστη των τελευταίων ημερών οδήγησε και σε αντίστοιχη αύξηση της θερμοκρασίας νερού των ποταμών, σε επίπεδα ασυνήθιστα για την εποχή. Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε για πρώτη φορά φέτος άνοδος της θερμοκρασίας νερού στον Πηνειό ποταμό (Γέφυρα Νομής Τρικάλων) πάνω από τους 30oC κάτι που συνήθως συμβαίνει μετά τα μέσα Ιουλίου. Δείτε τις θερμοκρασίες νερού των