Αρχική

Δίκτυο αυτόματων σταθμών παρακολούθησης ποιότητας και ποσότητας υδάτων. Πατώντας πάνω στο pin κάποιου σταθμού θα βρείτε τον σύνδεσμο για τα ημερήσια και τα ωριαία δεδομένα του.