Αρχική

Δίκτυο αυτόματων σταθμών παρακολούθησης ποιότητας και ποσότητας υδάτων. Πατώντας πάνω στο pin κάποιου σταθμού μεταφέρεστε στη σελίδα με τα ωριαία δεδομένα του. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τον οδηγό χρήσης.

Πρόσφατα Νέα

  • Εκτιμήσεις παροχής ποταμών
    Δείτε το θεματικό dashboard με τις εκτιμήσεις παροχής ποταμών, σε θέσεις που είναι εγκατεστημένοι αυτόματοι σταθμοί καταγραφής της στάθμης. Οι εκτιμήσεις παροχής προέρχονται από υπολογισμούς που περιλαμβάνουν μετρήσεις επιφανειακής
  • Εγκατάσταση σταθμού στη Λ. Κάρλα
    Εγκαταστάθηκε τον Φεβρουάριο του 2023, σταθμός παρακολούθησης υδάτων στη Λ. Κάρλα, ο οποίος καταγράφει σε ωριαία βάση την στάθμη των υδάτων καθώς και μια σειρά παραμέτρων ποιότητας νερού (θερμοκρασία,