Στάθμη

* Διαβάστε τον Συνοπτικό οδηγό χρήσης Heat maps για μια συντομη επεξήγηση του γραφήματος.

Θερμοκρασία

* Διαβάστε τον Συνοπτικό οδηγό χρήσης Heat maps για μια συντομη επεξήγηση του γραφήματος.

pH

* Διαβάστε τον Συνοπτικό οδηγό χρήσης Heat maps για μια συντομη επεξήγηση του γραφήματος.

Orp

* Διαβάστε τον Συνοπτικό οδηγό χρήσης Heat maps για μια συντομη επεξήγηση του γραφήματος.

Διαλ. Οξυγόνο

* Διαβάστε τον Συνοπτικό οδηγό χρήσης Heat maps για μια συντομη επεξήγηση του γραφήματος.

Ηλ. Αγωγιμότητα

* Διαβάστε τον Συνοπτικό οδηγό χρήσης Heat maps για μια συντομη επεξήγηση του γραφήματος.