Χάρτης Σταθμών

Στη πάνω δεξιά γωνία του χάρτη μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίσετε την πιο πρόσφατη τιμή για κάθε μεταβλητή (Στάθμη νερού, Ηλ. Αγωγιμότητα, Διαλ. Οξυγόνο, pH, Θερμοκρασία νερού).