Υψηλές θερμοκρασίες νερού στα ποτάμια της χώρας

Υψηλές θερμοκρασίες νερού στα ποτάμια της χώρας

Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας νερού στους ποταμούς της χώρας μας. Ξεπέρασε τους 34°C ο Πηνειός Θεσσαλίας, στη θέση Νομή Τρικάλων, ενώ θερμοκρασίες λίγο πάνω από τους 30°C παρουσιάστηκαν στον Άραχθο ποταμό (θέση Νεοχώρι) και στο ρέμα Πικροδάφνης στην Αττική. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση της θερμοκρασίας του αέρα σε συνδυασμό με την μείωση της παροχής και της ταχύτητας ροής των ποταμών.

Δείτε συγκεντρωτικά τις θερμοκρασίες νερού των ποταμών της χώρας, από το δίκτυο των αυτόματων σταθμών παρακολούθησης του Τομέα Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ, εδώ: https://hydro-stations.hcmr.gr/θερμοκρασία/