Σχετικά

Το δίκτυο αυτόματων σταθμών παρακολούθησης ποιότητας και ποσότητας υδάτων λειτουργεί από τον Τομέα Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ και αποσκοπεί στην παροχή ανοικτών δεδομένων για την κατάσταση των υδάτων, σε κομβικά σημεία του υδρογραφικού δικτύου της Ελλάδας, σε πραγματικό και ιστορικό χρόνο.

Οι μετρήσεις των αυτόματων σταθμών καταγράφονται ανά μισή ή μια ώρα, αποστέλλονται τηλεμετρικά στις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ και ανανεώνονται στην ιστοσελίδα ανά μια ώρα. Οι μετρούμενοι παράμετροι περιλαμβάνουν την στάθμη και την παροχή ποταμών καθώς και βασικές φυσικοχημικές παραμέτρους (pH, Θερμοκρασία νερού, ηλεκτρική αγωγιμότητα και διαλυμένο Οξυγόνο) ενώ υπάρχουν στοιχεία και από μετεωρολογικούς σταθμούς.

Τα δεδομένα δεν έχουν υποστεί έλεγχο ποιότητας και χρησιμοποιούνται με ευθύνη του χρήστη τους ενώ είναι ελεύθερα για οποιαδήποτε χρήση που δεν αντιβαίνει στην ισχύουσα νομοθεσία.

Δεξιά μπορείτε να δείτε φωτογραφίες απο τους σταθμούς και τις εργασίες τοποθέτησης τους.

Δεδομένα σταθμών

Στη παρούσα ιστοσελίδα παρουσιάζονται:

  • Θεματικά δεδομένα (π.χ. στάθμη νερού από όλους τους σταθμούς)
  • Ωριαία δεδομένα όπου παρουσιάζονται οι πραγματικές μετρήσεις των τελευταίων 30 ημερών (raw data)
  • Ημερήσια δεδομένα όπου παρουσιάζονται οι μέσες ημερήσιες τιμές από την ημερομηνία εγκατάστασης του σταθμού.

Από την πλατφόρμα προβολής των δεδομένων δίνεται η δυνατότητα αλλαγής της προκαθορισμένης χρονικής περιόδου. Στη πάνω δεξιά γωνία της πλατφόρμας φαίνεται η προεπιλεγμένη χρονική περίοδος (π.χ. Last 30 days, Today so far, κτλ), κλικάροντας πάνω στη χρονική περίοδο, ανοίγει παράθυρο στο οποίο ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την χρονική περίοδο της αρεσκείας του (δείτε στην παρακάτω εικόνα τα προεπιλεγμένα διαστήματα).

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τον οδηγό χρήσης.