Συνοπτικός οδηγός χρήσης Heat maps

Τα διαγράμματα heat maps προσφέρουν μια γρήγορη, εποπτική εικόνα της διακύμανσης τιμών των αυτόματων σταθμών ανά μήνα και κλάση τιμών (συνήθως το μέγιστο εύρος τιμών χωρίζεται σε 5 κλάσεις – κατηγορίες τιμών). Σε κάθε διάγραμμα, στην κάτω αριστερή γωνία, φαίνεται το υπόμνημα του, που υποδεικνύει τον αριθμό των μετρήσεων που υπάρχουν σε κάθε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο του διαγράμματος (λίγες μετρήσεις – πράσινο χρώμα, πολλές μετρήσεις – κόκκινο χρώμα).

Έτσι για παράδειγμα, στο κάτωθι διάγραμμα μπορούμε να δούμε ότι στο ρέμα Πικροδάφνης κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο (κόκκινα παραλληλόγραμμα) είχαμε τις περισσότερες μετρήσεις διαλυμένου οξυγόνου, σε χαμηλά επίπεδα τιμών (0-2 mg/l) και λίγες μόνο μετρήσεις που έφταναν έως τα 6mg/l (σκούρα πράσινα παραλληλόγραμμα). 

Έπειτα οι τιμές διαλυμένου οξυγόνου άρχισαν να διασπείρονται σε μεγαλύτερα εύρη τιμών (0 – 8 mg/l) τον Ιούλιο, ενώ και πάλι η πλειονότητα των τιμών ήταν κάτω από 4mg/l. Από τον Αύγουστο του 2020 και έπειτα παρατηρείται μεγαλύτερη ακόμη διασπορά τιμών σε όλο το φυσικό εύρος τιμών (0-11mg/l) και με σχετική ομοιομορφία στην κατανομή τους, με εξαίρεση τον Σεπτέμβριο όπου πάνω από το 50% των τιμών είναι μικρότερες από 2mg/l.

Από το διάγραμμα του σταθμού Γεφ. Γιάννουλη στον Πηνειό μπορούμε να δούμε ότι από τις αρχές του έτους μέχρι και τον Ιούνιο η διασπορά των τιμών είναι σχετικά μικρή και περιορίζεται στο βέλτιστο εύρος τιμών του διαλυμένου οξυγόνου (πάνω από 6mg/l). Τον Ιούνιο παρουσιάζεται επίσης μικρή διασπορά τιμών με ταυτόχρονη όμως μείωση του επιπέδου τους (κυμαίνονται από 3 έως 9 mg/l) ενώ από τον Αύγουστο και μέχρι και τον Οκτώβριο αυξάνεται σημαντικά η διασπορά των τιμών με την πλειονότητα τους όμως να κυμαίνεται κάτω από 6mg/l. Τον Νοέμβριο παρατηρείται σημαντική βελτίωση τιμών αφού η πλειονότητα τους κυμαίνεται μεταξύ 6 και 9mg/l.