Επίπτωση της καταιγίδας GAIA στην στάθμη των ποταμών

Επίπτωση της καταιγίδας GAIA στην στάθμη των ποταμών

Η καταιγίδα GAIA που έπληξε κυρίως την Ήπειρο και την Δυτική Ελλάδα ανέβασε σημαντικά την στάθμη των ποταμών, ως αποτέλεσμα των έντονων βροχοπτώσεων που έφτασαν τα 100mm σε ορισμένες περιοχές σύμφωνα με το https://www.meteo.gr/. Το μεγαλύτερο επίπεδο στάθμης παρατηρήθηκε στον σταθμό Μεσοχώρα Τρικάλων (Αχελώος ποταμός) όπου η στάθμη έφτασε τα 9 m ενώ η 2η μεγαλύτερη στάθμη καταγράφηκε στον Πηνειό ποταμό (σταθμός Νομή) με περίπου 3,5m. Σε σημαντικό αριθμό σταθμών σε ποταμούς της Θεσσαλίας και της Δυτικής Πελοποννήσου παρατηρήθηκαν στάθμες που κυμάνθηκαν λίγο πάνω από τα 2 m ενώ στις υπόλοιπες περιοχές της Ανατολικής και νότιας Ελλάδας δεν καταγράφηκε ιδιαίτερα σημαντική, άνοδο στάθμης.

Οι μετρήσεις των αυτόματων σταθμών ανανεώνονται κάθε ώρα και παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕΘΕ: https://hydro-stations.hcmr.gr/

Δείτε εδώ τα δεδομένα των σταθμών:

  1. Αχελώος – Μεσοχώρα: https://hydro-stations.hcmr.gr/real-time-mesochora-katanti-station-acheloos-river/
  2. Πηνειός – Νομή: https://hydro-stations.hcmr.gr/real-time-nomi-station-pineios-river/