Εγκαταστάθηκε νέος σταθμός στον ποταμό Έβρο

Εγκαταστάθηκε νέος σταθμός στον ποταμό Έβρο

Στις 19/05/2022 κλιμάκιο επιστημόνων του ΕΛΚΕΘΕ εγκατέστησε σε γέφυρα του ποταμού Έβρου, πλησίον της κοινότητας Πέπλου, αυτόματο σταθμό παρακολούθησης της στάθμης και παροχής του ποταμού καθώς και μετεωρολογικών παραμέτρων.

Ο σταθμός αποστέλλει τα δεδομένα του κάθε ώρα στην σχετική ιστοσελίδα του ΕΛΚΕΘΕ (https://hydro-stations.hcmr.gr/)

Δείτε εδώ τα δεδομένα του σταθμού: https://hydro-stations.hcmr.gr/real-time-evros_dw-station/