Εγκατάσταση σταθμού στη Λ. Κάρλα

Εγκατάσταση σταθμού στη Λ. Κάρλα

Εγκαταστάθηκε τον Φεβρουάριο του 2023, σταθμός παρακολούθησης υδάτων στη Λ. Κάρλα, ο οποίος καταγράφει σε ωριαία βάση την στάθμη των υδάτων καθώς και μια σειρά παραμέτρων ποιότητας νερού (θερμοκρασία, ηλ. αγωγιμότητα, διαλ. οξυγόνο, νιτρικά, θολερότητα, κτλ).

Οι μετρήσεις του σταθμού είναι προσβάσιμες εδώ: https://hydro-stations.hcmr.gr/karla-lake-station-2/