Εγκατάσταση σταθμού παρακολούθησης υδάτων στην Κάλυμνο

Εγκατάσταση σταθμού παρακολούθησης υδάτων στην Κάλυμνο

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Water Matters (https://water-matters.hcmr.gr/) εγκαταστάθηκε αυτόματος σταθμός παρακολούθησης υδάτων στην περιοχή Βαθύ της Καλύμνου, με την συμμετοχή σχολείων της περιοχής. Ο σταθμός καταγράφει, σε μια παράκτια πηγή, παραμέτρους όπως στάθμη, pH, θερμοκρασία νερού, ηλ. αγωγιμότητα και διαλυμένο οξυγόνο. Oι μετρήσεις αναμένεται να δώσουν σημαντικές πληροφορίες για την ποιοτική και ποσοτική κατάσταση της πηγής και τις μεταβολές τους στην διάρκεια του χρόνου. Τα δεδομένα είναι ωριαία και βρίσκονται διαθέσιμα εδώ: https://hydro-stations.hcmr.gr/kalymnos-station-2/