Εγκατάσταση νέων αυτόματων σταθμών παρακολούθησης υδάτων στην Ήπειρο

Εγκατάσταση νέων αυτόματων σταθμών παρακολούθησης υδάτων στην Ήπειρο

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Floods-Tech που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο (https://epirus-waters.hcmr.gr/), το διάστημα 5-9/10/2023, εγκαταστήθηκαν δέκα αυτόματοι σταθμοί παρακολούθησης ποιότητας και ποσότητας υδάτων στους ποταμούς Άραχθο, Λούρο και Καλαμά.

Οι σταθμοί αυτοί καταγράφουν σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και σε ωριαία βάση δεδομένα στάθμης υδάτων, pH, ηλεκτρ. αγωγιμότητας, διαλ. οξυγόνου και θερμοκρασίας νερού, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση και έγκαιρη προειδοποίηση φαινομένων πλημμύρας, ξηρασίας και ρύπανσης υδάτων.

Τα δεδομένα είναι ανοικτά και διαθέσιμα προς κάθε ενδιαφερόμενο μέσω της ιστοσελίδας του έργου: https://epirus-waters.hcmr.gr/δίκτυο-σταθμών/ αλλά και μέσω του δικτύου αυτόματων σταθμών του ΕΛΚΕΘΕ: https://hydro-stations.hcmr.gr/