Αποτίμηση λειτουργίας σταθμών για το Α’ εξάμηνο του 2024

Αποτίμηση λειτουργίας σταθμών για το Α’ εξάμηνο του 2024

Το δίκτυο αυτόματων σταθμών παρακολούθησης ποιότητας και ποσότητας υδάτων του Τομέα Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ, συνέχισε να επεκτείνεται και το 2024, φτάνοντας τους 87 σταθμούς το α’ εξάμηνο του έτους.

Ως προς την αποτίμηση λειτουργίας του δικτύου, το 68% των σταθμών λειτουργούσε απρόσκοπτα για περισσότερο απο 90% του χρόνου κατά το α’ εξάμηνο του 2024 ενώ οι σταθμοί που παρουσίασαν διακοπή λειτουργίας βρίσκονταν κυρίως στην Κρήτη και στη Θεσσαλία, εξαιτίας ζημιών που προκλήθηκαν κατά την πλημμύρα Daniel.

Ως προς τις δυσλειτουργίες των σταθμών με την αποστολή κενών μετρήσεων στάθμης νερού, το 71% των σταθμών είχε λιγότερες από 10% κενές μετρήσεις, με σημαντικά κενά να παρατηρούνται στους σταθμούς Fonias_DS στη Σαμοθράκη και Mesochora στα Ορεινά Τρίκαλα. Οι βλάβες στους σταθμούς αυτούς έχουν πλέον αποκατασταθεί και λειτουργούν κανονικά.

Επιπρόσθετα, για το α’ εξάμηνο του 2024, παρατηρήθηκαν ακραίες τιμές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% του συνόλου, μόνο σε 4 σταθμούς, που βρίσκονται στη Θεσσαλία και στην Ανατολική Πελοπόννησο, όπου καταγράφηκαν σημαντικές διακυμάνσεις της στάθμης των ποταμών κυρίως λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

Αποτιμώντας συνολικά την λειτουργία των αυτόματων σταθμών παρακολούθησης υδάτων κατά το α’ εξάμηνο του 2024, αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως ικανοποιητική, ιδιαιτέρως λόγω και της διαδικασίας επέκτασης του δικτύου που απορρόφησε σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Το επόμενο 6μήνο του έτους η ομάδα διαχείρισης του δικτύου θα στοχεύσει στην βελτιστοποίηση της λειτουργίας του δικτύου και στην ανάπτυξη χρήσιμων υπηρεσιών προς τους δυνητικούς χρήστες και το ευρύ κοινό.

Δείτε τις μετρήσεις του δικτύου μας επιλέγοντας κάποιον σταθμό από τον χάρτη ή το μενού της ιστοσελίδας: https://hydro-stations.hcmr.gr/

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ζητήσετε δεδομένα χρησιμοποιήστε την φόρμα που βρίσκεται εδώ: https://hydro-stations.hcmr.gr/λήψη-δεδομένων/

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρειάζεστε, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας: https://hydro-stations.hcmr.gr/επικοινωνία/