Αποτίμηση λειτουργίας δικτύου σταθμών παρακολούθησης υδάτων – έτος 2023

Αποτίμηση λειτουργίας δικτύου σταθμών παρακολούθησης υδάτων – έτος 2023

Το 2023 ήταν μια χρονιά σημαντικής επέκτασης του δικτύου των αυτόματων σταθμών παρακολούθησης υδάτων, του Τομέα Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ. Ο αριθμός των αυτόματων σταθμών αυξήθηκε σε πάνω από 70 με την συνεισφορά ερευνητικών έργων που χρηματοδοτήθηκαν από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Ενιαίο Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και το Πράσινο Ταμείο. 

Ο μέσος χρόνος λειτουργίας των σταθμών του δικτύου ξεπέρασε το 90% για το 2023 με σημαντικές διακοπές λειτουργίας να παρατηρούνται στα Τέμπη Λάρισας, εξαιτίας βλαβών από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα, στην Πικροδάφνη Αττικής, στην Καρκαλού Αρκαδίας και στον Πάμισο Μεσσηνίας.

Η μέση πληρότητα των χρονοσειρών δεδομένων που κατέγραψαν οι αυτόματοι σταθμοί έφτασε το 90%, με σημαντικά κενά στα δεδομένα να παρατηρούνται μόνο στο Νεοχώρι Άρτας, στη Μονόπορη Αρκαδίας και στα Τέμπη Λάρισας.

Επιπρόσθετα, περίπου 7% των δεδομένων χαρακτηρίστηκαν ως ακραίες και πιθανά λανθασμένες τιμές, με τους σταθμούς Μονόπορη, Πηνειός (θέση εκτροπής προς Κάρλα) και Άσπρα Σπίτια Ηλείας να ξεπερνούν σημαντικά το παραπάνω ποσοστό.

Οι εκτιμήσεις παροχής των βασικότερων ποταμών της χώρας, βασισμένες στις μετρήσεις του δικτύου αυτόματων σταθμών, έδειξαν ότι ο Πηνειός ποταμός είχε την μεγαλύτερη ετήσια παροχή κοντά στις εκβολές του, η οποία ξεπέρασε τα 4,13 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το 2023, ακολουθούμενος από τον Αχελώο με περίπου 1,9 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, και τους Έβρο και Αλφειό με περίπου 1,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ο καθένας.

Το δίκτυο αυτόματων σταθμών παρακολούθησης υδάτων μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην έγκαιρη προειδοποίηση και παρακολούθηση, σε πραγματικό χρόνο, φαινομένων πλημμύρας, ξηρασίας και ρύπανσης υδάτων και θα συνεχίσει να επεκτείνεται και να βελτιστοποιεί την λειτουργία του το έτος 2024. 

Τα δεδομένα του δικτύου αυτόματων σταθμών είναι ανοιχτά και διαθέσιμα εδώ: https://hydro-stations.hcmr.gr/