Άνοδος της στάθμης των ποταμών μετά τις πρόσφατες καταιγίδες

Άνοδος της στάθμης των ποταμών μετά τις πρόσφατες καταιγίδες

Η στάθμη των ποταμών της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου παρουσίασε σημαντική άνοδο την τελευταία βδομάδα, ως αποτέλεσμα των έντονων βροχοπτώσεων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Αχελώου ποταμού στη Μεσοχώρα, όπου η στάθμη ανέβηκε κατά περίπου 4,5 m, στις 23/11/2022 ενώ στον ποταμό Αώο παρατηρήθηκε άνοδος στάθμης της τάξης του 1,5 m την ίδια περίοδο. Στους ποταμούς της Ανατολικής και νότιας Ελλάδας δεν καταγράφηκε, αντίστοιχα σημαντική, άνοδο στάθμης.

Οι μετρήσεις των αυτόματων σταθμών ανανεώνονται κάθε ώρα και παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕΘΕ: https://hydro-stations.hcmr.gr/

Δείτε εδώ τα δεδομένα των σταθμών:

  1. Αώος: https://hydro-stations.hcmr.gr/real-time-aoos-pal-station/
  2. Αχελώος – Μεσοχώρα: https://hydro-stations.hcmr.gr/real-time-mesochora-katanti-station-acheloos-river/