Εκτιμήσεις παροχής ποταμών

Εκτιμήσεις παροχής ποταμών

Δείτε το θεματικό dashboard με τις εκτιμήσεις παροχής ποταμών, σε θέσεις που είναι εγκατεστημένοι αυτόματοι σταθμοί καταγραφής της στάθμης. Οι εκτιμήσεις παροχής προέρχονται από υπολογισμούς που περιλαμβάνουν μετρήσεις επιφανειακής ταχύτητας νερού μέσω ραντάρ ή επιτόπιες μετρήσεις παροχής. Σταδιακά θα εμπλουτίζεται το συγκεκριμένο dashboard ώστε να παρέχει ωριαίες εκτιμήσεις παροχής ποταμών, που είναι απαραίτητες για την μελέτη, διαχείριση και αποκατάσταση των ποτάμιων οικοσυστημάτων.

Δείτε το dashboard εδώ: https://hydro-stations.hcmr.gr/παροχή-ποταμών/