Εγκατάσταση νέου αυτόματου σταθμού στη Λ. Παμβώτιδα

Εγκατάσταση νέου αυτόματου σταθμού στη Λ. Παμβώτιδα

Στις 10/01/2023 εγκαταστάθηκε νέος αυτόματος σταθμός παρακολούθησης υδάτων στη λίμνη Παμβώτιδα. Ο σταθμός αυτός μετράει ανά δίωρο την στάθμη του νερού καθώς και τις ακόλουθες φυσικοχημικές παραμέτρους: pH, θερμοκρασία, ηλεκτρική αγωγιμότητα και διαλυμένο οξυγόνο των υδάτων της λίμνης. Τα δεδομένα είναι ανοικτά και διαθέσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://hydro-stations.hcmr.gr/ioannina-lake-station/