Δημοσίευση για την πλημμύρα Daniel

Δημοσίευση για την πλημμύρα Daniel

Δημοσιεύτηκε πρόσφατα επιστημονική εργασία για την πλημμύρα Daniel στην Θεσσαλία από την ομάδα της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής HIMIOFoTS (https://www.himiofots.gr/), με χρήση των αυτόματων σταθμών παρακολούθησης υδάτων που έχει εγκαταστήσει ο Τομέας Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ στη λεκάνη απορροής του Πηνειού ποταμού.

Τα δεδομένα του δικτύου αυτόματων σταθμών έδωσαν πολύτιμη πληροφορία για την εκτίμηση σημαντικών υδρολογικών και υδραυλικών μεγεθών, όπως ο όγκος νερού που εκφορτίστηκε προς την θάλασσα δια μέσω των Τεμπών, ο οποίος έφτασε τα 1,7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα περίπου, ποσότητα σχεδόν πενταπλάσια από αυτή του Ιανού. Επίσης εκτιμήθηκαν και οι χρόνοι διάδοσης του πλημμυρικού κύματος εντός του ποταμού που έφτασαν περίπου τις 40 ώρες για την απόσταση από τη Νομή Τρικάλων μέχρι την Λάρισα και τις 80 ώρες από τον σταθμό της Νομής μέχρι τα Τέμπη.

Δείτε ολόκληρη την δημοσίευση εδώ: https://www.mdpi.com/2073-4441/16/7/980